Wyjazdy integracyjne

W ramach projektu współfinansowanego przez MRPiPS pt. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” p.n. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 r., zorganizowano dwa wyjazdy integracyjno-studyjne.

(więcej…)