Warsztaty CIS


W ramach warsztatów zawodowych uczestnik może realizować indywidualny program zatrudnienia socjalnego od 12 do 18 miesięcy. Dodatkowo każdy uczestnik objęty jest doradztwem psychologicznym, zawodowym, socjalnym i prawnym w formie indywidualnej i grupowej. Uczestnik za udział w warsztacie otrzymuje świadczenie integracyjne (reintegracja społeczna i zawodowa).

tel. +48 84 618 32 47
Gastronomiczny

Przygotowanie do zawodu pomocy kuchenne

Gastronomiczno-cukierniczy

Przygotowanie do pracy w gastronomii z obsługa klienta

Opiekuńczo-porządkowy

Przygotowanie do zawodu opiekuna osób starszych

Remontowo-rolny

Nauka wykonywania prac remontowo-budowlanych i w rolnictwieWięcej informacji o Centrum Integracji Społecznej można znaleźć tutaj.