Istotnym wsparciem w ramach reintegracji zawodowej realizowanej w CIS są warsztaty zawodowe. Projekt przewiduje realizację dwóch form praktycznej nauki zawodu tj. w grupach zawodowych – artystycznej oraz krawieckiej.

Założeniem programu warsztatu krawieckiego jest wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności lub podjęcia pracy w zawodzie krawiec. Uczestnictwo ma za zadanie zapoznanie się z obsługą maszyn do szycia i stołu prasowalniczego, zastosowaniem różnych tkanin i wykorzystaniem ich w praktyce. Jest nauka organizacji pracy i umiejętności przygotowania stanowiska pracy, dbałość o porządek na stanowisku pracy i estetyczne jej wykonanie, oszczędne gospodarowanie materiałem. Uczestnicy zapoznają się z podstawami z zakresu posługiwania się przyborami krawieckimi, szyciem na maszynach rożnego typu i ich funkcjami. Zajęcia ukształtują umiejętność pracy w grupie, rozwiną poczucie smaku i estetyki, a także będą miały za zadanie usprawnienie czynności manualnych rąk, ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej, spostrzegawczości, kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Założeniem programu warsztatu artystycznego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami rękodzieła artystycznego, posługiwania się paletą barw oraz pomysłowością w wykorzystaniu różnorodnych materiałów. Uczestnicy warsztatów poznają podstawy z zakresu  techniki decupage, techniki stylizacji mebli, garncarstwa, pracy metodą powertex a w szczególności rozwiną sprawność motoryczną, pobudzą wyobraźnie twórczą, ukształtują umiejętności pracy w grupie, ukształtują potrzeby estetyczne, a także dokładność, cierpliwość i wrażliwość. Zajęcia w  ramach  pracowni są urozmaicone i dostosowane do możliwości uczestników.