W dniach 3-4 sierpień 2020 r. odbył się wyjazd studyjno-integracyjny dla grupy 12 osób (10 uczestników projektu oraz koordynator i kierownik).

Sprawozdanie z wyjazdu studyjno–integracyjnego

W ramach wyjazdu uczestnicy projektu zapoznali się funkcjonowaniem wioski tematycznej – Garncarskiej Wioski w Kamionce. Poznali historię przedsiębiorstwa społecznego oraz jego obecne funkcjonowanie, zwiedzili Rajski Ogród a także brali aktywny udział w organizowanych na terenie wioski warsztatach przedsiębiorczości i warsztatach garncarskich. W ramach wyjazdu dla uczestników projektu odbyła się superwizja. Podczas wyjazdu zapewnione było wyżywienie i nocleg, który miał miejsce na zamku w Nidzicy połączony z kolacją i zwiedzaniem Zamku dla grupy zapewniono również 2 obiady.

Podczas wyjazdu uczestnicy poznali również miejsca atrakcyjne turystycznie, w Białej Podlaskiej. Uczestnicy zwiedzili Zespół Pałacowy Radziwiłłów oraz Galerię Podlaską. W Sokołowie uczestnicy wyjazdu odwiedzili muzeum Wielkiego Traktu Litewskiego, następnie odwiedzili miejsce pamięci w Treblince. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać historię odwiedzanych regionów, podziwiać przyrodę odwiedzając miejsca widokowe. Zapraszamy do fotorelacji.


Wyjazd studyjno-integracyjny odbył się w ramach projektu „Aktywne włączenie w Gminie Hrubieszów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer i nawa Osi priorytetowej: „Włączenie społeczne”. Numer i nazwa Działania: 11.1 „Aktywne włączenie”.