W dniach 3-4 sierpień 2020 r. odbył się wyjazd studyjno-integracyjny dla grupy 12 osób (10 uczestników projektu oraz koordynator i kierownik).

Wyjazd studyjno-integracyjny, miał charakter turystyczny, zawierał superwizję i odbył się w ramach projektu „Aktywne włączenie w Gminie Hrubieszów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer i nawa Osi priorytetowej: „Włączenie społeczne”. Numer i nazwa Działania: 11.1 „Aktywne włączenie”.