Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany otrzymało informację o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania publicznego.

Zadanie publiczne zlecane jest na podstawie konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021″ dot. Priorytetu III w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022″. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

dofinansowanie
dofinansowanie