O Stowarzyszeniu „Przystań”

Stowarzyszenie „Przystań” w Mienianach rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku. Powołane zostało z inicjatywy samorządowców Gminy Hrubieszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w celu aktywizacji osób bezrobotnych.

Misją Stowarzyszenia jest reintegracja społeczno-zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, stworzenie im szansy na odbudowę życia zawodowego i rodzinnego poprzez programy pomocy wzajemnej, edukacji oraz rozwoju przedsiębiorczości w naszej lokalnej społeczności. Ważnym elementem wspierającym nasze dążenia jest budowanie trójsektorowego partnerstwa. Celem głównym naszego Stowarzyszenia jest tworzenie systemu wsparcia dla procesu reintegracji naszych uczestników.

Nasza działalność w liczbach

9 - lat naszej działalności mija w 2022 roku

200 - osób zostało przeszkolonych w ramach CIS

24 - osób zostało przeszkolonych tylko w 2019 roku w ramach KIS

15 - miejsc pracy zapewniamy w ramach działalności trzech Spółdzielni Socjalnych

Aktualności

Stypendia Pomostowe 2022/23

Wójt Gminy Hrubieszów, Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji na terenie Gminy Hrubieszów programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku.

Goście z Ministerstwa

W dniu 27 czerwca mieliśmy zaszczyt gościć w Stowarzyszeniu „Przystań” i naszych Podmiotach Ekonomii Społecznej Panią Anitę Czerwińską Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu ds. ekonomii społecznej.

„Konsorcjum, czyli 3 W” – rozpoczęcie realizacji zadania

Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację zadania publicznego pt. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” Priorytet III Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych „Konsorcjum, czyli 3 W – współczucie, współpraca, współdzielczość”.