O Stowarzyszeniu “Przystań”

Stowarzyszenie „Przystań” w Mienianach rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku. Powołane zostało z inicjatywy samorządowców Gminy Hrubieszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w celu aktywizacji osób bezrobotnych.

Misją Stowarzyszenia jest reintegracja społeczno-zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, stworzenie im szansy na odbudowę życia zawodowego i rodzinnego poprzez programy pomocy wzajemnej, edukacji oraz rozwoju przedsiębiorczości w naszej lokalnej społeczności. Ważnym elementem wspierającym nasze dążenia jest budowanie trójsektorowego partnerstwa. Celem głównym naszego Stowarzyszenia jest tworzenie systemu wsparcia dla procesu reintegracji naszych uczestników.

Nasza działalność w liczbach

7 - lat działalności CIS mija w 2020 roku

200 - osób zostało przeszkolonych w ramach CIS

24 - osób zostało przeszkolonych tylko w 2019 roku w ramach KIS

15 - miejsc pracy zapewniamy w ramach działalności trzech spółdzielni socjalnych

Aktualności

Efekty działań KIS

W przeciągu ostatnich miesięcy Klub Integracji Społecznej realizuje program warsztatów dla jego uczestników. Przedstawiamy efekty naszej pracy.

Stypendia Pomostowe 2020/21 [aktualizacja]

Wójt Gminy Hrubieszów, Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji na terenie Gminy Hrubieszów programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku.