O Stowarzyszeniu “Przystań”

Stowarzyszenie „Przystań” w Mienianach rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku. Powołane zostało z inicjatywy samorządowców Gminy Hrubieszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w celu aktywizacji osób bezrobotnych.

Misją Stowarzyszenia jest reintegracja społeczno-zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, stworzenie im szansy na odbudowę życia zawodowego i rodzinnego poprzez programy pomocy wzajemnej, edukacji oraz rozwoju przedsiębiorczości w naszej lokalnej społeczności. Ważnym elementem wspierającym nasze dążenia jest budowanie trójsektorowego partnerstwa. Celem głównym naszego Stowarzyszenia jest tworzenie systemu wsparcia dla procesu reintegracji naszych uczestników.

Nasza działalność w liczbach

8 - lat naszej działalności mija w 2021 roku

200 - osób zostało przeszkolonych w ramach CIS

24 - osób zostało przeszkolonych tylko w 2019 roku w ramach KIS

15 - miejsc pracy zapewniamy w ramach działalności trzech Spółdzielni Socjalnych

Aktualności

Stypendia Pomostowe 2021/22

Wójt Gminy Hrubieszów, Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji na terenie Gminy Hrubieszów programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku.

Punkt gastronomiczny nieczynny

Centrum Integracji Społecznej informuje, iż w związku z aktualną sytuacją pandemiczną do 19 kwietnia 2021 r. punkt gastronomiczny przy ulicy Narutowicza 27 w Hrubieszowie będzie nieczynny. Stałe zlecenia i codzienny catering realizowany będzie bez zmian.