O Stowarzyszeniu „Przystań”

Stowarzyszenie „Przystań” w Mienianach rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku. Powołane zostało z inicjatywy samorządowców Gminy Hrubieszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w celu aktywizacji osób bezrobotnych.

Misją Stowarzyszenia jest reintegracja społeczno-zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, stworzenie im szansy na odbudowę życia zawodowego i rodzinnego poprzez programy pomocy wzajemnej, edukacji oraz rozwoju przedsiębiorczości w naszej lokalnej społeczności. Ważnym elementem wspierającym nasze dążenia jest budowanie trójsektorowego partnerstwa. Celem głównym naszego Stowarzyszenia jest tworzenie systemu wsparcia dla procesu reintegracji naszych uczestników.

Nasza działalność w liczbach

9 - lat naszej działalności mija w 2022 roku

200 - osób zostało przeszkolonych w ramach CIS

24 - osób zostało przeszkolonych tylko w 2019 roku w ramach KIS

15 - miejsc pracy zapewniamy w ramach działalności trzech Spółdzielni Socjalnych

Aktualności

Oferta Wielkanocna

Święta Wielkanocne coraz bliżej. Jak zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie w przygotowaniach świątecznych. W ofercie tradycyjne potrawy i słodkości. Warto zajrzeć!

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy podmioty zajmujące się doradztwem do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.