Stowarzyszenie „Przystań” zatrudni instruktora krawiectwa. Okres zatrudnienia maj 2021 – marzec 2023, wymiar czasu pracy ½ etatu.

Wymagania

  • wykształcenie minimum średnie, ukończona szkoła o profilu zawodowym: krawiectwo ew. kurs krawiectwa,
  • mile widziane doświadczenie w pracy z grupą, przygotowanie pedagogiczne.

Zakres obowiązków

  • prowadzenie zajęć z zakresu reintegracji zawodowej w warsztacie krawieckim prowadzonym w ramach Centrum Integracji Społecznej.

Wymagane dokumenty

  • CV, skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Oferty należy składać do 15 kwietnia bezpośrednio w biurze projektu partnera: Stowarzyszenie Przystań Mieniany, Mieniany 91/9, 22-500 Hrubieszów tel. +48 665 085 975.

Stanowisko pracy współfinansowane jest w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Stowarzyszenie "Przystań" zatrudni instruktora krawiectwa