Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie oraz Stowarzyszenie „Przystań” ogłaszają nabór uczestników do projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Nabór uczestników do projektu