Konsorcjum o nazwie „Przystań” prężnie działa od listopada 2019 roku. Chcemy przybliżyć w jaki sposób będzie spełniało potrzeby rynkowe.

Współpraca to podstawa

Stowarzyszenie „Przystań” w 2013 roku powołało Centrum Integracji Społecznej w Mienianach i przez sześć kolejnych lat w Centrum skoncentrowana była działalność naszego Stowarzyszenia w sferze ekonomii społecznej. W latach 2018-2019 Stowarzyszenie „Przystań” utworzyło dwie Spółdzielnie Socjalne pn. „Kuźnia Talentów” oraz „Galeria Dobrego Smaku”. Dla obu spółdzielni wiodącą gałęzią działalności gospodarczej jest gastronomia, stąd w 2019 roku zapadła kolejna decyzja tym razem o utworzeniu konsorcjum przez obie Spółdzielnie.

Konsorcjum o nazwie „Przystań” zostało zawiązane w listopadzie 2019, w odpowiedzi na potrzeby rynkowe. Celem przyświecającym zawiązaniu Konsorcjum było osiągnięcie wewnętrznej spójności, nawiązanie współpracy między zespołami pracowniczymi i wyzwolenie w nich ducha przedsiębiorczości a także wytworzenie wspólnej strategii w zakresie zarządzania i rozwoju obu Spółdzielni. Efektywne zarządzanie i rozwój działalności Spółdzielni to podstawa, by nie tylko utrzymać stworzone w nich miejsca pracy ale też utworzyć kolejne.

Poszerzyliśmy skład Konsorcjum

Centrum Integracji Społecznej w Mienianach to wiodąca instytucja w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej dla gminy i miasta Hrubieszów, przygotowuje mieszkańców gminy i miasta do podjęcia pracy na otwartym rynku bądź w spółdzielniach socjalnych.

Z chwilą pojawienia się ogłoszenia o konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Pracy – Stowarzyszenie dostrzegło w nim szansę na wzmocnienie procesu reintegracji społeczno-zawodowej w gminie i mieście Hrubieszów. W wyniku postępowania konkursowego Stowarzyszenie otrzymało dotację z Ministerstwa na realizację projektu pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” Priorytet III Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Dzięki otrzymanym środkom, to co wcześniej wydawało się dalekosiężnym celem dla konsorcjum teraz umożliwiło szybkie wdrożenie planu konsolidacji podmiotów utworzonych przez Stowarzyszenie Przystań.

W maju 2020 roku Centrum Integracji Społecznej w Mienianach jako beneficjent projektu przystąpiło do Konsorcjum. Założyliśmy, że nasze działania w projekcie prowadzone będą jednocześnie na dwóch kierunkach. Jeden to wzmacnianie potencjału osobowościowego naszych pracowników i uczestników, co można zamknąć stwierdzeniem, że każdy człowiek będąc uczestnikiem naszego Konsorcjum przestaje być osobą wykluczoną społecznie. Jest naszym partnerem, aktywnie pracującym na swoją przyszłość. Drugi kierunek już o charakterze biznesowym pozwala zaoferować uczestnictwo w budowaniu firmy dobrze zorganizowanej, prężnej, nowoczesnej i dbającej o dobry wizerunek.

Konsorcjum "Przystań"

Plany na przyszłość

Wchodząc na rynek chcemy być na nim graczem pełnoprawnym. Stąd w przyjętej strategii działania założyliśmy szereg działań, które sprawią, że będziemy widoczni i konkurencyjni na rynku gastronomicznym, dodatkowo budując wizerunek firmy włączyliśmy odniesienia do dziedzictwa kulturowego i narodowego ziemi hrubieszowskiej.

Przed nami jest czas kampanii promocyjnej produktów sprzedawanych pod wypracowanym znakiem handlowym – Hrubieszowskie Przysmaki.

Dokonaliśmy standaryzacji procesu wytwarzania wysokojakościowych produktów domowych tak oczekiwanych na rynku w grupie nie wysoko przetworzonych. Opracowaliśmy spójna koncepcję opakowań naszych produktów i ich oznakowania na wytwarzanych przez nas etykietach. W ten sposób przygotowani otwieramy się na współpracę z biznesem.