Stowarzyszenie „Przystań” rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku. Powołane zostało z inicjatywy samorządowców Gminy Hrubieszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w celu aktywizacji osób bezrobotnych.

Misją Stowarzyszenia jest reintegracja społeczno-zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, stworzenie im szansy na odbudowę życia zawodowego i rodzinnego poprzez programy pomocy wzajemnej, edukacji oraz rozwoju przedsiębiorczości w naszej lokalnej społeczności. Ważnym elementem wspierającym nasze dążenia jest budowanie trójsektorowego partnerstwa.

Celem głównym naszego Stowarzyszenia jest tworzenie systemu wsparcia dla procesu reintegracji naszych uczestników. W ramach tego systemu utworzyliśmy:

 • Klub Integracji Społecznej w Mienianach
 • Klub Integracji Społecznej w Hrubieszowie
 • Centrum Integracji Społecznej w Mienianach
 • Spółdzielnię Socjalną „Kuźnię talentów” im. St. Staszica w Mienianach
 • Spółdzielnię Socjalną „Galeria dobrego smaku”
 • Spółdzielnię Socjalną „Nasze drogi”
 • Konsorcjum „Przystań”

W ramach naszej działalności  prowadzimy w Hrubieszowie przy ulicy Narutowicza 27 gastronomię gdzie przygotowujemy domowe obiady, prowadzimy Kawiarnio – cukiernię „Lalka” oraz Sklep Garmażeryjny.  

Stowarzyszenie jest jedyną na terenie powiatu hrubieszowskiego organizacją działającą w obszarze ekonomii społecznej

Działalność Stowarzyszenia i utworzonych przez nas podmiotów została doceniona. Otrzymaliśmy:

 • wyróżnienie dla organizacji pozarządowej promującej Trzeci Sektor i Województwo Lubelskie 2016  
 • dwukrotnie przyznany Certyfikat potwierdzający prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości „zakup prospołeczny.pl”, przyznawanym przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie 2018, 2019
 • certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 przyznany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 • Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej za szczególne osiągnięcia organizacji – listopad 2019 r.