Spółdzielnia Socjalna „Nasze Drogi” otrzymała wsparcie z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Przedsiębiorstwo +” z Funduszu Pracy.

Otrzymane wsparcie będzie realizowane w dwóch kluczowych obszarach:

1. Wsparcie Zatrudnienia:
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pięciu pracowników Spółdzielni, co przyczyni się do utrzymania miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym.

2. Wsparcie Bieżące:
Dofinansowanie kosztów obsługi kadrowo-księgowej, zakupu odzieży ochronnej oraz działań promocyjnych Spółdzielni.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 35 000 złotych, obejmując okres od czerwca do grudnia 2023 roku.

Efektem realizacji tego Programu jest utrzymanie miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym oraz wzmocnienie potencjału Spółdzielni.

Nasze Drogi

Źródło: Centrum Integracji Społecznej w Mienianach