Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia talentów” im. Stanisław Staszica otrzymała dofinansowanie z Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 na realizację projektu „Rozwój ze smakiem”.

Program umożliwia podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Celem strategicznym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrostu poziomu życia społeczeństwa.

Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia talentów” im. Stanisław Staszica otrzymała dofinansowanie w wysokości 190 000 zł. Źródłem finansowania są środki z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozwój ze smakiem

W ramach planowanych działań zakłada się między innymi zakup samochodu chłodni, profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego tj. piece konwekcyjne, zestaw do etykietowania produktów, szafy chłodniczej, hafciarki i ekspresu do kawy. Planowane działania przewidują również zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem branżowym oraz opłacenie badań bakteriologicznych w celu wprowadzenia nowych produktów do oferty Hrubieszowskich Przysmaków.

Planowane przedsięwzięcia zapewnią narzędzia wsparcia do rozwoju działalności Spółdzielni. Dzięki modernizacji i zakupionym środkom trwałym, Przedsiębiorstwo utrzyma bieżące miejsca pracy, zwiększy efektywność pracy oraz produkcji, rozszerzy skalę działalności a także poprawi komfort pracy pracowników.

Dzięki środkom z dofinansowania Spółdzielnia zwiększy odporność i zdolność dostosowawczą do bieżących oczekiwań rynku, wspiera zieloną oraz cyfrową transformację, a także dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.