Poszukujemy osób młodych, absolwentów szkół średnich, kreatywnych, chętnych do podwyższania kwalifikacji i rozwoju.

Centrum Integracji Społecznej w Mienianch rozpoczyna nabór uczestników, mieszkańców Gminy Hrubieszów do warsztatu o profilu marketingowo-księgowym.

Warsztat został utworzony na mocy Porozumienia z Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Stowarzyszenie „Przystań” otrzymało dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na wyposażenie warsztatu. Zakupiono profesjonalne sprzęty z oprogramowaniem oraz potrzebne materiały do nauki.

Nowy warsztat ma za zdanie wsparcie osób młodych, pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy, wyposażenie w kwalifikacje związane z marketingiem firm oraz podstawami księgowości.

Warsztaty o profilu marketingowo-księgowym

Ponadto oferujemy wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz pomoc prawną. Uczestnictwo w CIS trwa 7 godzin dziennie, maksymalny czas uczestnictwa wynosi 2 lata.

Uczestnikom przysługuje świadczenie integracyjne w kwocie 1 565,00 zł netto miesięcznie (kwota do wypłaty, która nie podlega egzekucji komorniczej) z możliwością otrzymania premii motywacyjnej za zaangażowanie uczestnika.

Uczestnicy mają opłacane składki na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku braku możliwości ubezpieczenia zdrowotnego przy innym członku rodziny, ubezpieczenie opłacane jest przez GOPS.

Uczestnik ponadto otrzymuje:

  • dostęp do szkoleń, kursów zawodowych,
  • jeden posiłek dziennie,
  • odzież roboczą i indywidualne środki ochrony,
  • badania lekarskie i przeszkolenie bhp,
  • ubezpieczenie NNW,
  • wyjścia i spotkania integracyjne dla uczestnika.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie lub pod numerem telefonu: +48 84 696 58 57.