Na łamach piątego wydania Biuletynu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej został opublikowany artykuł promujący działalność podmiotów zrzeszonych w ramach Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych „Przystań”.

W Biuletynie OWES nr 5/2021 został pojawiła się artykuł pn. Dobre Praktyki: Hrubieszowskie Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych „Przystań”, czyli opowieść o niezwykłych ludziach, Staszicu, pasji, talentach i… niezwykłej kuchni. Autorami publikacji są Justyna Czernij-Jezierska, Prezes Stowarzyszenia „Przystań” Mieniany oraz Cezary Nowogrodzki, menadżer Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych „Przystań”. Wydawcą Biuletynu jest Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym oraz innymi artykułami.


Źródło: Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej