16 czerwca 2021 r. Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” im. St. Staszica miała zaszczyt uczestniczyć w V Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

W trakcie wydarzenia Spółdzielnia mogła zaprezentować swoją działalność oraz działalność podmiotów ekonomii społecznej z Gminy Hrubieszów zrzeszonych w Konsorcjum Przystań. Wystąpienie odbyło się na zaproszenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Podczas konferencji pt. Przedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii, Prezes Spółdzielni prezentowała działalność Spółdzielni i pozostałych podmiotów a w szczególności sposoby radzenia sobie w okresie pandemii. Podczas prezentacji omówione zostały również działania zrealizowane w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” Priorytet III Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych a także planowane działania w ramach programu w Edycji 2021 r. Otrzymane w ramach zadania środki pozwoliły na zrealizowanie wielu działań w bardzo trudnym dla podmiotów ekonomii społecznej okresie pandemii.

Dziękujemy za wyróżnienie i możliwość uczestnictwa w Konferencji!

Forum Ekonomii Społecznej
Forum Ekonomii Społecznej