Organizacja wyjazdu studyjnego dla 12 osób do podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa lubelskiego w dniach 06-07.06.2022 r.

Wyjazd studyjny dla 12 osób do podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa lubelskiego w dniach 06-07.05.2022 r. organizowany w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2016 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne Włączenie.

Termin składania ofert: 24.05.2022 r.

Zapytanie nr 2 – Organizacja wyjazdu

Zapytanie cenowe 2/2022