W grudniu 2020 r. ogłosiliśmy I konkurs plastyczny na plakat dotyczący ochrony gleby w ramach „Światowego Dnia Gleby” zorganizowanego przez ONZ.

Pamiętając, że Ziemia Hrubieszowska została obdarzona Czarnoziemem,  najlepszą glebą którą powinniśmy szanować i zachować dla kolejnych pokoleń,  Stowarzyszanie „Przystań” włączyło się w organizację konkursu na terenie Regionu. Patronat objął Pan Wójt Gminy Hrubieszów.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy wszystkim dzieciom.
Informujemy, że prace zostały przesłane do siedziby ONZ w Nowym Yorku.
Poniżej prezentujemy wyróżnione prace, które przesłali uczniowie szkół podstawowych. Zapraszamy do śledzenia Naszej strony z propozycjami kolejnych konkursów.


Klasy 0 – IIIKlasy IV – VIKlasy VII – VIII