Centrum Integracji Społecznej oraz wszystkie nasze Spółdzielnie Socjalne otrzymały Certyfikat „Zakup prospołeczny”.

25 czerwca 2018 r. Lubelska Kapituła Certyfikująca działająca przy ROPS w Lublinie przyznała Centrum Integracji Społecznej w Mienianach Certyfikat „Zakup prospołeczny” Certyfikat przyznawany jest tylko na rok. Przez dwa kolejne lata ubiegaliśmy się o możliwość posługiwania się Certyfikatem i udało się.

W bieżącym roku sukces jest o tyle większy, że taki Certyfikat otrzymały również wszystkie nasze Spółdzielnie: „Kuźnia talentów”; „Galeria Dobrego smaku„ oraz Spółdzielnia socjalna działająca w branży remontów dróg – „Nasze drogi”

Spółdzielnie wyrosły na fundamentach Centrum i również działają w obszarze ekonomii społecznej. Produkty, które wykonujemy są wysokiej jakości i o to dbamy codziennie. Postawiliśmy na jakość i dzięki temu zyskaliśmy Państwa zaufanie. Postawiliśmy też na ekonomię społeczną i jej rozwój na terenie gminy i miasta Hrubieszów.

Każdy zakup którego Państwo dokonujecie powoduje, że my możemy rozwijać swoją działalność, utrzymywać miejsca pracy osób dotychczas bezrobotnych a także kiedy zamówień przybywa tworzyć kolejne etaty.

Ekonomia społeczna i podmioty działające w tej sferze odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. O ekonomii społecznej trzeba mówić, trzeba ją skutecznie promować, by móc efektywnie wspierać jej rozwój. Pomaga w tym niewątpliwie Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.

Znak „Zakup prospołeczny” może otrzymać podmiot ekonomii społecznej, który dba o jakość wytwarzanych przez siebie produktów i świadczonych usług. Kupując produkty opatrzone tym znakiem możemy przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi zaangażowanych w poprawę swojej sytuacji życiowej i zawodowej, a przyznanie znaku to potwierdzenie dbałości o najwyższą jakość produktów
i usług. Znak przyznawany jest tylko na rok. Po upływie tego czasu można się ubiegać o przedłużenie certyfikacji, bądź zgłosić do niej inną gałąź działalności firmy.