Stowarzyszenie „Przystań” wzięło udział w III Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Wydarzenie odbyło się 5 i 6 czerwca w Warszawie. To forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami.

Pierwszy dzień poświęcony był przede wszystkim przedsiębiorstwom społecznym, profesjonalizacji ich działalności i doskonaleniu form współdziałania. Dobre praktyki zostały nagrodzone Znakami Jakości Ekonomii Społecznej 2019. Ponadto nie zabrakło miejsca na konstruktywne spory dotyczące kształtu ekonomii społecznej i solidarnej.

Drugi dzień dedykowany był m.in. spotkaniom i dyskusjom, dotyczącym m.in. doświadczeń z innych krajów, w których sektor ekonomii społecznej jest ważnym aktorem w obszarze gospodarki i polityki społecznej.

Forum towarzyszyły m.in. targi podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych; turnieje gier planszowych „Chłopska szkoła biznesu“ oraz „Ekonomia Społeczna“, spacer śladami historii spółdzielczej, punkty informacyjne realizatorów działań projektowych PO WER dla podmiotów ekonomii społecznej.


Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-ogolnopolskie-forum-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-juz-w-czerwcu-trwa-rejestracja