Centrum Integracji Społecznej w Mienianach powstało 5 lat temu w lokalu po byłym biurowcu PGR. Dziś integruje mieszkańców gminy Hrubieszów, pomaga im odnaleźć się w trudnej nieraz rzeczywistości, znakomicie prosperuje na lokalnym rynku i słynie w regionie nie tylko z przygotowywania znakomitych potraw.

Pierwsze otwarte warsztaty to remontowo – budowlany, rolno – porządkowy oraz gastronomiczny dziś funkcjonuje dodatkowo warsztat opiekuńczo – porządkowy oraz gastronomiczno – cukierniczy. Przez pięć lat działalności, reintegracji społecznej i zawodowej poddaliśmy 157 osób z terenu gminy Hrubieszów. Dzięki ciężkiej pracy ludzi, determinacji kierownictwa i pracowników Centrum oraz dobrej współpracy z władzami samorządowymi ciągle się rozwijamy i zmieniamy szarą rzeczywistość czego doskonałym przykładem są indywidualne przypadki życiowych zmian naszych uczestników. Jubileusz 5–lecia istnienia CIS w Mienianach (31 sierpnia 2018 r.) był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności. Wyniosłość tego wydarzenia podkreśliła obecność przybyłych gości oraz poruszane tematy:

  1. Centrum wczoraj, dziś i jutro – wystąpienie Pani Justyny Czernij – Jezierskiej Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Mienianach oraz Pani Aleksandry Muzyczuk pierwszego kierownika CIS,
  2. Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego – wystąpienia Pani Katarzyny Fus Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz Pani Iwony Kędziery
  3. Korzyści współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z Centrum Integracji Społecznej – wystąpienie Pani Danuty Gerynowicz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie,
  4. Wystąpienia Pan Jana Mołodeckiego Wójta Gminy Hrubieszów,
  5. Wyzwania dla zatrudnienia socjalnego w Polsce – wystąpienia Pana Pawła Wiśniewskiego specjalisty w zakresie ekonomii społecznej,
  6. Ekonomia społeczna a biznes – współistnienie, konkurencja czy partnerstwo – wystąpienie Pana Piotra Kwoki przedstawiciela sektora biznesowego,
  7. Czym dla mnie jest Centrum – wystąpienie uczestników warsztatów reintegracji społeczno- zawodowej Pani Katarzyny Watrak oraz Pani Magdaleny Kapica.

Przybyłym gościom dziękujemy za obecność, docenienie naszej działalności i za podjęcie tak ważnych tematów. Uczestnikom za miłe słowa, które są najważniejszą najbardziej żywą wizytówką naszego Centrum. Serdeczne podziękowania składamy dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie naszej uroczystości.

Całość uroczystości umilił dodatkowo występ zespołu Młyn z Hrubieszowa. Dziękujemy Panom za piękną oprawę muzyczną oraz możliwość uczestniczenia w prezentacji tak wysokiego poziomu interpretacji piosenki i poezji.