Jan Polit to twórca ludowy z Brodzicy. Jest poetą, prozaikiem, artystą, animatorem kultury, aktorem amatorskim. Chcemy przybliżyć jego sylwetkę.

Urodził się 26 listopada 1957 roku w Hrubieszowie. Mieszka we wsi Brodzica. Interesuje się geografią, historią, kultura i obyczajami różnych ludów świata.

Posiada wykształcenie średnie rolnicze. Maturę zdał w 1977 roku w Państwowym Technikum Rolniczym w Turkowicach.

Pracował w Cukrowni „Strzyżów” w Strzyżowie. Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska” i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hrubieszowie. Były członek Rad Nadzorczych OSM I SKR. W latach 1986-1994 sprawował funkcję sołtysa wsi Brodzica. Obecnie pracuje w Centrum Integracji Społecznej w Mienianach.

Jan Polit

Pisze wiersze, opowiadania, artykuły prasowe o treści historycznej, scenariusze przedstawień dla amatorskich grup teatralnych. Jest wnukiem znanego gawędziarza ludowego Jakuba Stankiewicza.

Od 1991 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Przez jedną kadencję

był wiceprezesem Oddziału Zamojskiego STL. Członek Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Bractwa Białego Pasterza w Krakowie.

Współpracuje z Fundacją Przyjaźni i Kultury Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau w Hrubieszowie.

Współzałożyciel Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej.

W latach 1990-1994 prowadził zespół folklorystyczno – kabaretowy „Kameleon” w Brodzicy.

Debiutował literacko w 1988 roku w „Biuletynie TRH” wierszem „Unia Horodelska”.

Dotychczas zdobył około 20 nagród i wyróżnień literackich, kilka nagród w konkursach plastycznych.

Ma o sobie nakręcony przez Katarzynę Majewską film biograficzny emitowany przez Hrubieszowską Telewizję Kablową.

Autor tomików „Pieśń mojej ziemi” (Hrubieszów 1993) i „Hrubieszowskie legendy podania opowiadania Wiersze” – (Wołajowice 2004).

Utwory Jana Polita można znaleźć w wielu antologiach poezji i prozy. Między innymi takich jak „Polska Poetów” (Tarnów 1993), „Napisać swój świat” (Zamość 1993), „Ziarna wiecznej nadziei” (Lublin 1994), „Prowadź nas w jasność” (Lublin 1994), „Polska nam papieża dała” (Kraków 1996), „Drzewo życia” (Lublin 1997), „Pobożnych diabeł kusił” (Lublin 1997), „Kalendarz przeznaczeń” (Kraków 1999), „Wrzeciono 97,98,99″ (Nowa 1997,1998,1999), „Gdzie pył chlebowy słońca sięga” (Lublin 2001).

Są w różnych wydawnictwach pokonkursowych ( Między innymi poezji bożonarodzeniowej w Chełmie). Biuletynach TRH, Tomikach Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej, Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym „Twórczości Ludowej”, „Skarbcu” a także w książkach innych autorów.

Emitowane były w Polskim Radiu Lublin, Warszawa program I i TVP pr.3. W 2017 roku Jan Polit obchodzi 60 rocznicę urodzin a za rok licząc od literackiego debiutu 30 lecie pracy twórczej.