Ruszył Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W tej edycji paczka jest większa i droższa – każdy uczestnik otrzyma 19 produktów o wartości 269 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Z radością zawiadamiamy, że nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i już we wrześniu nasi uczestnicy otrzymają paczki z żywnością. Koordynatorem akcji „Pomoc żywnościowa 2017” w Centrum Integracji Społecznej w Mienianach jest Pani Agnieszka Kaczor.