W Centrum Integracji Społecznej w Mienianach zakończył się remont warsztatu gastronomicznego. Uczestnicy pod okiem instruktora wykonali kuchnię wraz z zapleczem sanitarnym, zamontowali urządzenia, wyremontowali stołówkę.

CIS Mieniany funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku, powołane przez Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany. Na remont obiektu oraz doposażenie pięciu warsztatów i pierwsze 3 miesiące funkcjonowania jednostki środki finansowe przyznał Marszałek Województwa Lubelskiego.

Jednostka ta prowadzi działalność usługową w ramach 3 warsztatów:
• warsztat remontowo-budowlany,
• warsztat rolno-ogrodniczy,
• warsztat gastronomiczny.

Oferuje usługi w zakresie, m.in.:
• prac konstrukcyjno-remontowych,
• pielęgnacji zieleni i prac polowych,
• utrzymania porządku i czystości,
• obsługi imprez okolicznościowych i cateringu.