Spółdzielnia Socjalna „Galeria Dobrego Smaku” otrzymała wsparcie z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Przedsiębiorstwo +” z Funduszu Pracy.

Dofinansowanie to obejmuje dwie główne dziedziny:

  1. Wsparcie zatrudnienia: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pięciu pracowników Spółdzielni.
  2. Wsparcie bieżące: dofinansowanie kosztów stałych działalności Spółdzielni oraz promocji jej działalności.

Całkowita wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 92 000 złotych. Efektem realizacji tego programu jest utrzymanie miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym oraz wzmocnienie jego struktur.

Galeria Dobrego Smaku

Źródło: Centrum Integracji Społecznej w Mienianach