Nie przestajemy być zachwyceni młodzieżą, która z niesamowitym zainteresowaniem i pasją pochłania temat ekonomii społecznej!

Aktywny udział w spotkaniach, dyskusje, wizyty studyjne, szkolenia, udział w konkursach i głęboka wiedza o Stanisławie Staszicu – prekursorze ekonomii społecznej oraz innych działaczach społecznych…To wszystko daje nam wiarę w właściwy kierunek rozwoju ekonomii społecznej.

Młodzież jest przyszłością, a ich zaangażowanie jest kluczem do sukcesu!

Działania realizowane są w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023 finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


Źródło: Centrum Integracji Społecznej w Mienianach