Spółdzielnia Socjalna „Galeria dobrego smaku” otrzymała dofinansowanie z Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 na realizację projektu „Ze smakiem po rozwój”.

Program umożliwia podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Celem strategicznym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrostu poziomu życia społeczeństwa.

Spółdzielnia Socjalna „Galeria dobrego smaku” otrzymała dofinansowanie w wysokości 188 000,00 zł. Źródłem finansowania są środki z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ze smakiem po rozwój

W ramach planowanych działań zakłada się między innymi remont łazienki i adaptację części budynku dla osób z niepełnosprawnością, zakup i montaż klimatyzacji oraz profesjonalnych sprzętów gastronomicznych, zakup dostawczego samochodu chłodniczego.

Planowane przedsięwzięcia zapewnią narzędzia wsparcia do rozwoju działalności Spółdzielni. Dzięki modernizacji i zakupionym środkom trwałym, Przedsiębiorstwo utrzyma bieżące miejsca pracy, zwiększy efektywność pracy oraz produkcji, rozszerzy skalę działalności a także poprawi komfort pracy pracowników.

Dzięki środkom z dofinansowania Spółdzielnia zwiększy odporność i zdolność dostosowawczą do bieżących oczekiwań rynku, wspiera zieloną i cyfrową transformację, a także dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.


Materiał: Spółdzielnia Socjalna „Galeria dobrego smaku”