Za nami Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia „Przystań” Mieniany i Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, którego współorganizatorem był Pan Tomasz Zając Wójt Gminy Hrubieszów.

Jubileusz swoim patronatem objęła Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej za co serdecznie dziękujemy.

Każde wydarzenie ma swój cel. Nam przyświecało kilka. Przede wszystkim chcieliśmy stworzyć okazję do promocji ekonomii społecznej w regionie, pokazania jej istoty, misji i wagi dla społeczeństwa oraz ukazania roli Samorządu w rozwoju Ekonomii Społecznej. Podsumowania pracy członków Stowarzyszenia i pracowników Centrum Integracji Społecznej oraz złożenia podziękowań za współpracę wszystkim, którzy przez te ostatnie 10 lat przyczynili się do rozwoju ekonomii społecznej Gminy Hrubieszów.

Jubileusz stał się również okazją do wzajemnego poznania i integracji . W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób. Tak liczna obecność Państwa świadczy o tym, że Ekonomia Społeczna jest ważna dla wszystkich i została doceniona. Jednocześnie wierzymy, że dzięki temu staniemy się jeszcze bardziej rozpoznawalni w lokalnym środowisku.

Dziękujemy za obecność Przedstawicielom Ministerstwa Panu Filipowi Kołodziejskiemu i piękny list gratulacyjny od Pani Minister Anita Czerwińska-Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Panu Kamilowi Bobek Dyrektorowi d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi PFRON. Dziękujemy za dyplom uznania Panu Jarosław Stawiarski Marszałkowi Województwa Lubelskiego. Za obecność i tak wiele dobrych słów Pani Marcie Rak Zastępcy Dyrektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz Pani Małgorzacie Paprota Dyrektor Oddział Lubelski PFRON. Dziękujemy Pani Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa za słowa uznania, docenienie pracy naszej jako podmiotów i pracy Samorządu Gminy Hrubieszów a także za współpracę.

Szczególnie dziękujemy Panu Tomaszowi Zając Wójtowi Gminy Hrubieszów za prowadzenie z nami uroczystości oraz za skierowane do nas wspaniałe słowa. W tym miejscu pragniemy jeszcze raz podkreślić jak ogromny mamy zaszczyt tworzyć ekonomię społeczną razem z Gmina Hrubieszów i niezwykłymi ludźmi w osobach Pana Wójta, Pani Kierownik Justyny Kozłowskiej i całej Rady Gminy a także osób, które zapoczątkowały ekonomię w Gminie Hrubieszów, Pana Jana Modeckiego Wójta Seniora i Pani Gerynowicz Danusi byłej Kierownik GOPS, św. Pamięci Janusza Jędrzejewskiego Przewodniczącego Rady Gminy sprzed 10 laty.

Samorząd, który stworzył ekonomie, czuwa nad jej bezpieczeństwem oraz zapewnił przyszłość i stabilność udzielając pomocy w zakupie budynku pod działalność. Samorząd, który warto naśladować.

Szczególne podziekowania składamy również Pani Dagmarze Szlandrowicz i Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka za pomoc w stawianiu pierwszych kroków i obecność w ten szczególny dzień.

Serdeczne podziękowania za obecność i dobre słowa składamy Dyrektorom, Kierownikom i przedstawicielom zaprzyjaźnionych instytucji, Szkół, Radnym Gminy Hrubieszów, Sołtysom, Kierownikom pracownikom Centrów Integracji Społecznej z Jacni, Chełma i Komarowa, przedstawicielom Spółdzielni Socjalnych, zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich oraz wszystkim obecnym.

Dziękujemy Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach oraz Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych za ogromną pomoc w przygotowaniu uroczystości, Pani Edyta Dobosz-Maciuk za prowadzenie paneli oraz Paniom z zespołu „To i owo na ludowo” z Gródka za występ muzyczny.

Mediom za reportaże i upowszechnienie realacji z naszego święta.

Serdeczne podziękowania dla pracowników i Uczestników Centrum, członków Stowarzyszenia i Pracowników naszych Spółdzielni Socjalnych za organizację wydarzenia i przygotowanie tak znakomitych specjałów na poczęstunek.

Dziękujemy raz jeszcze Państwu za przybycie i wszystkie jakże ciepłe słowa. Za poświęcony czas i pokonanie tylu kilometrów. Dziękujemy za każdy uśmiech, tą niezwykłą atmosferę i pozytywną energię jaka towarzyszyła nam przez cały dzień. Dzięki Wam wszystkim taka energia towarzyszyć nam będzie przez kolejne lata.


Materiał: Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany
Zdjęcia oraz pełna galeria: Centrum Integracji Społecznej w Mienianach