Zapraszamy podmioty zajmujące się doradztwem do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Spotkanie informacyjne
Kategorie: Aktualności