Skalowanie innowacji „Opieka domowa na obszarach wiejskich” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany.

Beneficjentami zadania jest 10 osób z terenu Gminy Hrubieszów głównie samotnych, z różnymi rodzajami schorzeń. Począwszy od osób, które wymagają podstawowego wsparcia w zakresie wypełniania codziennych obowiązków typu: prace porządkowe, zakupy, przygotowywanie posiłków po osoby z określonymi schorzeniami m.in. cukrzyca, nadciśnienie, padaczka, stany poudarowe, demencja, a również cała grupa osób ze szczególnymi potrzebami z obszaru wsparcia psychicznego tj. zaburzenia nastroju, schizofrenie.

Celem zadania jest wdrażanie opieki domowej na terenach wiejskich z zachowaniem zgodności z modelem „Opieka domowa na terenach wiejskich”. Zadanie oparte jest na realizacji dwóch filarów:

  • dostosowaniu usług społecznych i zdrowotnych, świadczonych w formie domowej, do rzeczywistych i indywidualnych potrzeb osób chorych,
  • na włączeniu do zespołu opieki domowej opiekunek, które będą wspierać specjalistów w opiece nad chorymi oraz opiekunów chorych, często również chorych osób w podeszłym wieku.

W ramach zadania 10 osób starszych z terenu Gminy Hrubieszów otrzyma pomoc w okresie:

  • lekarza,
  • pielęgniarki,
  • psychologa,
  • fizjoterapeuty/ rehabilitanta,
  • opiekun/opiekunka,
  • terapeuty,
  • dietetyka.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany

Projekt grantowy: Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Skalowanie innowacji