Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację zadania publicznego pt. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” Priorytet III Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych „Konsorcjum, czyli 3 W – współczucie, współpraca, współdzielczość”.

Głównym celem zadania jest wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Zadanie będzie realizowane poprzez rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS należącego do konsorcjum spółdzielni socjalnych.

Termin realizacji zadania: 1 maj 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

Konsorcjum czyli 3 W
Konsorcjum czyli 3 W