Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany w dniu 30 marca 2022 roku otrzymało dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO będzie realizowało działania pod tytułem: Mobilizacja dla Ukrainy. W ramach uzyskanego wsparcia zakupiony zostanie sprzęt gastronomiczny, umożliwiający wydajność pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Mobilizacja dla Ukrainy

Tekst: Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany
Zdjęcia: https://niw.gov.pl