Bank żywności prowadzony jest w ramach POPŻ Podprogram 2020. Oto jakie efekty udało się osiągnąć w okresie realizacji współpracy do października 2021 roku.

  • Podprogram 2020 realizowany był w okresie 01.2021 – 10.2021;
  • Żywność trafiła do 120 osób potrzebujących: 55 kobiet, 65 mężczyzn;
  • Przekazaliśmy łącznie 1437,6 kg żywności co daje 360 paczek.
Bank Żywności 2021

Bank Żywności 2021