Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” im. St. Staszica oraz Spółdzielnia Socjalna „Galeria Dobrego Smaku” zostały nagrodzone Certyfikatami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

W tym roku w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej Certyfikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” im. St. Staszica otrzymała Certyfikat i wyróżnienie w kategorii Najlepszy Pracodawca a Spółdzielnia Socjalna „Galeria Dobrego Smaku” w kategorii Sukces Rynkowy.

W tegorocznej edycji Certyfikat otrzymał również Samorząd Gminy Wiejskiej Hrubieszów w kategorii Społecznie Odpowiedzialny Samorząd, doceniono tym samym udział naszego samorządu w tworzeniu Ekonomii społecznej. To nie są pierwsze wyróżnienia i mamy nadzieję, że nie ostanie.

W 2019 roku Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” została nagrodzona przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i zdobyła I miejsce w Polsce w kategorii Debiut Roku a w kolejnym 2020 roku w tym samym konkursie certyfikat i wyróżnienie otrzymały wszystkie nasze Spółdzielnie.

We wrześniu 2021 roku z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego nasze Spółdzielnie Socjalne i Centrum Integracji Społecznej w Mienianach otrzymały Certyfikat Znak Jakości „Zakup Prospołeczny” znak który oznacza wysoką jakość produktów oraz uznanie za działalność społeczną.

W 2018 roku Gmina Hrubieszów miała podwójną reprezentację wśród laureatów konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Gmina otrzymała tytuł „Jednostki samorządu terytorialnego przyjaznej ekonomii społecznej”, a kierownik miejscowego ośrodka pomocy społecznej Danuta Gerynowicz została „Samorządowcem przyjaznym ekonomii społecznej”.

Te wyróżnienia i certyfikaty to nagroda za 8 lat działalności członków Stowarzyszenia i społecznie odpowiedzialnego Samorządu Gminy Hrubieszów na rzecz ekonomii społecznej.

Kilka słów o historii i współpracy, czyli skąd się te wszystkie nagrody wzięły

2013 – 2015
 • Powstanie Stowarzyszenia „Przystań” Mieniany i utworzenie 3 warsztatów Centrum Integracji Społecznej. Warto przypomnieć nazwiska osób które się do tego przyczyniły. Pani Danusia Gerynowicz, Tomasz Zając, Janusz Jędrzejewski, Jan Mołodecki, radni i sołtysi, pracownicy GOPS
2016 – 2018
 • Powstają kolejne warsztaty, otwieramy warsztat opiekuńczo-porządkowy i filię Centrum Integracji w Mieście Hrubieszów – sprzedajemy tam w Feniksie znane Wam domowe obiady.
 • Głównym zleceniodawcą i odbiorcą naszych usług jest Gmina Wiejska Hrubieszów. Na zlecenie Gminy Hrubieszów realizujemy usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne dla mieszkańców Gminy Hrubieszów oraz dożywianie szkół i osiągamy liczbę 800 obiadów
 • Pan Tomasz Zając jako burmistrz Miasta zainicjował  współprace na podstawie której do CIS po dzień dzisiejszy kierowane są  osoby z miasta  Hrubieszów, podjął inicjatywę pozyskania funduszy i utworzenia warsztatu artystycznego w CIS – warsztat funkcjonuje od tego roku, a my w dalszym ciągu współpracujemy z Gminą Miejską Hrubieszów.
2018 – 2021
 • Założenie Spółdzielni Socjalnej Kuźnia Talentów im. St. Staszica – znanej  Państwu z działalności sklepiku garmażeryjnego przy ul. Narutowicza 27 – robimy najlepsze pierog domowe w Hrubieszowie.
 • Powołanie dwóch Klubów Integracji Społecznej które działają na rzecz osób z terenu Gminy Hrubieszów i Miasta Hrubieszów.
 • Założenie Spółdzielni Socjalnej „Nasze Drogi” – współzałożyciel spółdzielni to Gmina Hrubieszów
 • Założenie Spółdzielni Socjalnej „Galeria Dobrego Smaku”, która prowadzi znaną Państwu Kawiarnie Lalka w Hrubieszowie
 • Powołanie Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych PRZYSTAŃ, jedynego takiego konsorcjum w Polsce – utworzenie wspólnej marki Hrubieszowskie Przysmaki dla wytwarzanych produktów

Działalność Ekonomii Społecznej Gminy Hrubieszów w liczbach

 • Codziennie w Centrum Integracji Społecznej uczestniczy w warsztatach ok. 50 osób.
 • W Klubie Integracji Społecznej uczestniczyło już 36 osób uzyskując kwalifikacje zawodowe.
 • W spółdzielniach socjalnych zatrudniamy ok. 20 osób.

Wszystkim osobom działającym i wspierającym nas… pozytywnie zakręconych😊 na punkcie ekonomii społecznej, którzy przyczynili się do uzyskania tych wyróżnień serdecznie dziękujemy.

Gratulujemy jednocześnie laureatom tegorocznego konkursu Ministra Rodziny za zajęcie II miejsca czyli Gminie Miejskiej Hrubieszów.  Nagrody te świadczą o tym ze Ekonomia Społeczna i Solidarna na ziemi hrubieszowskiej ma się dobrze, ze dobry duch zasiany przed 200 laty przez Stanisława Staszica dalej owocuje.