15 października 2021 r. w Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym w Lublinie odbyła się uroczysta Gala wręczenia certyfikatów „Zakup Prospołeczny” organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Wydarzenie to było niezwykle wyjątkowe dla podmiotów ekonomii społecznej z Gminy Hrubieszów a to dlatego, że mamy zaszczyt gościć na podium już czwarty rok a w tym roku wraz z nami gościły również nasze trzy Spółdzielnie Socjalne.

Centrum Integracji Społecznej otrzymało certyfikat po raz pierwszy 25 czerwca 2018 roku, do dzisiaj dokładamy starań by nie zawieść zaufania Kapituły i naszych klientów i utrzymujemy jakość naszych obiadów objętych certyfikatem. W 2019 roku o certyfikat ubiegała się również Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” im. St. Staszica, zgłaszając do certyfikacji swoje wyroby garmażeryjne. Certyfikat został przyznany i przez dwa kolejne lata decyzją Lubelskiej Kapituły Certyfikującej przedłużony. W tym roku nasze kolejne spółdzielnie również zostały docenione i nagrodzone. Spółdzielnia Socjalna „Galeria Dobrego Smaku” oraz Spółdzielnia Socjalna „Nasze Drogi” otrzymały Certyfikat za wysoką jakość produktów i usług.

Certyfikat oraz statuetkę ze Znakiem „Zakup Prospołeczny” odebrała pani prezes Katarzyna Reder. Spółdzielnię Socjalną „Nasze Drogi” reprezentował pan Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz Zając, współzałożyciel spółdzielni „Nasze Drogi”, osoba wspierająca działalność wszystkich naszych podmiotów ekonomii społecznej.

Ekonomia społeczna i podmioty działające w tej sferze odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. O ekonomii społecznej trzeba mówić, trzeba ją skutecznie promować, by móc efektywnie wspierać jej rozwój. Pomaga w tym niewątpliwie Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Znak Promocyjny „Zakup Prospołeczny” może otrzymać podmiot ekonomii społecznej, który dba o jakość wytwarzanych przez siebie produktów i świadczonych usług. Kupując produkty opatrzone tym znakiem możemy przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi zaangażowanych w poprawę swojej sytuacji życiowej i zawodowej, a przyznanie znaku to potwierdzenie dbałości o najwyższą jakość produktów i usług. Bardzo dziękujemy za docenienie naszej pracy, działalności społecznej, tym samym zapraszamy do zakupu naszych produktów i usług. Każdy kto kupuje w podmiotach ekonomii społecznej pomaga utrzymywać miejsca pracy, wspiera rozwój ludzi, którzy chcą zmienić swoje życie na lepsze.


Materiał: Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany