Gminny punkt spisowy zaprasza mieszkańców gminy Hrubieszów do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Spisem objęte są osoby, które w dniu 31 marca 2021 r.:

  • mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy, jak
    i cudzoziemcy;
  • obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce;
  • osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

Pamiętaj!

W spisie należy podać adres faktycznego zamieszkania w dniu 31.03.2021 r., a nie adres zameldowania.

Informacje, które mogą sprawić trudność to:

  • Nr PESEL osób wspólnie zamieszkałych oraz ich wykształcenie.

Dla osób przebywających za granicą wymagane jest podanie dokładnej daty urodzenia;

  • powierzchnia użytkowa mieszkania;
  • rok oddania budynku do użytku.

Zachęcamy o przygotowanie powyższych danych, które ułatwią Państwu spisanie się.

Pytania w spisie, dotyczą stanu na dzień 31.03.2021 r.

Jeśli masz problem z samodzielnym spisaniem się przez Internet lub go nie posiadasz – przyjdź do urzędu, służymy pomocą!

Jak można się spisać?

Podstawową metodą jest samospis internetowy (wejdź na stronę https://spis.gov.pl następnie przejdź do aplikacji spisowej). Dodatkowo stanowisko do samospisu udostępniono w budynku Urzędu Gminy Hrubieszów (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 730-1500. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej pod nr 22 279 99 99 (działa ona od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800, opłata zgodna z taryfą operatora) lub wywiad bezpośredni z rachmistrzem.

Pamiętaj!
Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:

  1. Specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/.
  2. Kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Za odmowę udziału w spisie powszechnym grozi kara grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. 

Pamiętaj!!!

Udział w spisie jest obowiązkowy!!!

Nie czekaj do 30 września br.

Spisz się już dziś!

Narodowy Spis Powszechny 2021

Tekst: Gmina Hrubieszów
Zdjęcia: spis.gov.pl

Kategorie: Aktualności