Z ogromną przyjemnością gościliśmy w naszych podmiotach ekonomii społecznej przedstawicieli Gminy Komarów.

Swoją obecnością zaszczyciła nas wójt Gminy Komarów Pani Wiesława Sieńkowska, kierownik Centrum Integracji Społecznej Pani Beata Pietras-Rudy oraz pracownicy Urzędu Gminy i CIS-u w Komarowie. Wizyta zorganizowana była przez OWES Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. W spotkaniu z ramienia OWES uczestniczył pan Grzegorz Grządziel.

Podczas spotkania wymieniliśmy doświadczenia z zakresie ekonomii społecznej, zostały zaprezentowane dobre praktyki tworzenia miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych oraz całego procesu reintegracji społecznej jaki ma miejsce w naszych podmiotach, od Klubu Integracji Społecznej przez uczestnictwo w Centrum Integracji aż po zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej i współprace w utworzonym Konsorcjum. O historii tworzenia ekonomii społecznej na ziemi hrubieszowskiej opowiedziała Pani Danuta Gerynowicz. Nasi goście mieli okazje rozmowy z przedstawicielem pracowników spółdzielni socjalnych, degustacji naszych potraw oraz zapoznaniem się z funkcjonowaniem każdego z podmiotów w jego siedzibie. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijać i przyniesie pozytywne efekty dla ekonomii społecznej w Gminie Komarów Osada.

Dziękujemy bardzo za spotkanie i piękne słowa uznania. My jesteśmy pod wrażeniem Państwa silnej motywacji do rozwoju ekonomii społecznej i zainteresowania tematem.


Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany