W dniu 21.06.2021 r. w ramach XXVIII edycji Welconomy Forum in Toruń Prezes Stowarzyszenia „Przystań” Mieniany Justyna Czernij-Jezierska reprezentowała Podmioty Ekonomii Społecznej z Gminy Hrubieszów zrzeszone w formie Konsorcjum Przystań.

Uczestnictwo jako ekspert w panelu dyskusyjnym pt. „Konsorcja, klastry, franczyzy – ekosystemy ekonomii społecznej” było możliwe dzięki zaproszeniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Wydarzenie miało wymiar międzynarodowy, w ramach panelu dyskutowano o potrzebie tworzenia sieci podmiotów ekonomii społecznej, zrzeszana się oraz budowania konsorcjum. Pani Prezes rekomendowała utworzone w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” Priorytet III Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych „Konsorcjum Przystań”. Działalność naszych podmiotów w ramach Konsorcjum, dotychczasowe doświadczenie, wypracowane rozwiązania, osiągnięcia i trudności stały się  przykładem dobrych praktyk podczas konferencji Welconomy. Podczas panelu swoją działalność w zakresie budowania klastrów i konsorcjum rekomendowali przedstawiciele ekonomii społecznej z całej Polski od których można był czerpać pomysły i wzorować się na wieloletnich doświadczeniach.

Paneliści

  • Elżbieta Reda – 4ES Non Profit Sp. z o.o., inicjatorka Franczyzy Społecznej „Kropka”, Franczyza Społeczna „Kropka”
  • Zbigniew Hanas – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do Rozwoju”
  • Bogusław Kamiński – Prokurent Fajnej Spółdzielni Socjalnej, Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa, Klaster Innowacyjności i Przedsiębiorczości Społecznej – EsKlaster
  • Julia Koczanowicz-Chondzyńska – Prezeska Zarządu FISE Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych
  • Damian Kadłubiski – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Odkrywamy Lubuskie”, Konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej województwa lubuskiego.

Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Toruniu za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w Forum Welkonomy.

Welconomy Forum in Toruń
Welconomy Forum in Toruń