Kolejne miesiące działalności Klubu Integracji Społecznej i kolejne warsztaty. We wrzeniu odbył się cykl spotkań z zakresu komunikacji.

Tematem pierwszych zajęć, poza wzajemnym poznaniem się były takie tematy jak: komunikowanie społeczne, komunikacja interpersonalna/bezosobowa. Omawiano również kwestie komunikacji werbalnej  i niewerbalnej. Uczestnicy treningu trenowali swoje umiejętności komunikacyjne podczas ćwiczeń i zadań w parach. Kolejnym poruszanym tematem była autoanaliza oraz rozpoznawanie emocji. W związku z powyższym tematem omawiano poszczególne emocje oraz dopasowywano je do różnych stylów komunikacyjnych.

Podczas drugiego spotkania zajmowano się analizą transakcyjną (kto w nas mówi? Rodzic? Dorosły? Dziecko?). Uczestnicy KIS poznawali etapy komunikacji, jej rodzaje, a wszystko ćwiczyli na przykładach odnoszących się do dnia codziennego. Tematem trzeciego spotkania było aktywne słuchanie. Techniki aktywnego słuchania, strategie aktywnego słuchania oraz bariery komunikacyjne. Rozmawiano również o sztuce przemawiania i aspektach wpływających na naszą autoprezentację. Rozmawiano o tym, na co zwraca się uwagę w prezentacjach innych osób. Poruszono również kwestię skuteczności i poprawności komunikacji interpersonalnej oraz sposobów jej doskonalenia.

Podczas kolejnych treningów uczestnicy omawiali błędy, zakłócenia i bariery w komunikacji. Bardzo istotną kwestią, budzącą zainteresowanie uczestników była ta dotycząca wychwytywania błędów komunikacyjnych oraz sposobów unikania ich), poruszono takie kwestie jak: model komunikacji bez przemocy, kłótnia jako forma komunikacji oraz sztukę negocjacji. Uczestnicy chętnie dyskutowali na powyższe tematy, wspominając znane im sytuacje i analizując je na nowo, w sposób ujmujący wiedzę, którą pogłębili podczas zajęć.

Dnia 29 września 2020 odbyło się szóste i ostatnie spotkanie uczestników Klubu Integracji Społecznej. Tematem zajęć była: Komunikacja w praktyce. Uczestnicy podczas spotkania omawiali obejrzany film, co zaowocowało dyskusją kierowaną pt.:„Komunikacja – co poszło nie tak?”. Ostatnie spotkanie było okazją do zadawania pytań, rozwiewania wątpliwości itp.

W październiku odbyły się Warsztaty prowadzenia budżetu domowegowarsztat omawiał zagadnienia związane z tematem. W trakcie zajęć uczestnicy poznali źródła dochodów i podstawowe wydatki gospodarstwa domowego, analizowali konsekwencje występowania w budżecie różnic między przewidywanymi wydatkami i dochodami, omawiane były sposoby równoważenia budżetu, podejmowano próby zestawienia własnych wydatków i dochodów w określonym czasie.