W przeciągu ostatnich miesięcy Klub Integracji Społecznej realizuje program warsztatów dla jego uczestników. Przedstawiamy efekty naszej pracy.

Czerwiec 2020

W czerwcu odbyły się warsztaty komputerowe. Warsztaty miały formę stacjonarną, dostosowane do potrzeb i aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Głównym celem warsztatów było przystosowanie się grupy beneficjentów KIS do komunikacji zdalnej, w przypadku zaistnienia konieczności zdalnej realizacji niektórych działań projektowych. W ramach warsztatów beneficjenci nabyli praktycznych umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz użytkowania Internetu.

W programie uwzględniono pracę z systemem operacyjnym Windows, edytorem tekstu Word, arkuszem kalkulacyjnym Excel a także obsługę poczty elektronicznej i poruszanie się po sieci Internet. Uczestnicy założyli konta poczty elektronicznej i opanowali umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości z załącznikami. Przekazane zostały również treści związane z bezpieczeństwem i etykietą w sieci Internet. Kursanci zostali przygotowani do pracy zdalnej. Poznali możliwości komunikowania się przy pomocy różnych programów z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Lipiec 2020

W lipcu odbyły się grupowe warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym dla każdego uczestnika. Podczas zajęć dokonano analizy zasobów własnych uczestników pod kątem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, określenie potencjału oraz predyspozycji zawodowych uczestników, analizy rynku pracy w odniesieniu własnych zasobów zawodowych do struktury zapotrzebowania na pracę oraz opracowano Indywidualne Plany Rozwoju Zawodowego dla każdego z uczestników .

Sierpień 2020

W myśl idei: „W zdrowym ciele, zdrowy duch” w Klubie odbyły się warsztaty profilaktyki zdrowia z wykorzystaniem różnorodnych form aktywizacji. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami zdrowego żywienia, nabyli umiejętności dbania o swoją kondycje zdrowotną.

Uczestnicy naszego Klubu raz w miesiącu wzmacniają swoje umiejętności miękkie podczas treningu umiejętności społecznych. Cyklicznie odbywają się tez warsztaty kulturalno – społeczne. W ramach zajęć uczestnicy poznają historię miasta, odwiedzają biblioteki, muzeum, zwiedzają zabytki.

W trakcie realizacji są również kursy zawodowe.

Dziękujemy wszystkim za obecność i zaangażowanie oraz życzymy powodzenia.