17 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie kawiarenko – cukierenki „Lalka”. Kawiarenka prowadzona jest przez nowopowstałą Spółdzielnię Socjalną „Galeria Dobrego Smaku”, gdzie zatrudnienie uzyskało pięć zdolnych i przedsiębiorczych Pań.

“Bo świat jest dla tych, którzy potrafią go brać“

Bolesław Prus “Lalka“

Chcemy bardzo serdecznie podziękować za obecność i wspieranie działań podmiotów ekonomii społecznej naszym gościom. Podczas uroczystości obecni byli:

  • Pani Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski,
  • Pan Paweł Wojciechowski – Zastępca Burmistrza miasta Hrubieszowa,
  • Pani Anna Naja – Przewodnicząca Rady Miasta Hrubieszów,
  • Pan Tomasz Zając – Wójt Gminy Hrubieszów,
  • Panią Aneta Dąbrowska – Przewodniczącą Rady Gminy Hrubieszów.

Mieliśmy zaszczyt gościć również:

  • Panią Małgorzatę Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wraz z pracownikami,
  • Pana Sławomira Marciniuka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie,
  • Pana Andrzeja Bogatko – Dyrektora PCPR w Hrubieszowie.

Dziękujemy za przybycie kierownikom jednostek organizacyjnych z terenu powiatu hrubieszowskiego oraz kierownikom WTZ z Hrubieszowa i Alojzowa. Dziękujemy naszym przyjaciołom oraz przedstawicielom naszych dwóch Spółdzielni Socjalnych za obecność i zaprezentowanie swoich działalności.

Mamy nadzieję, że kawiarenka będzie przyjaznym miejscem spotkań dla mieszkańców Hrubieszowa i okolic oraz przyjezdnych gości. Obiecujemy utrzymywać jakość naszych domowych ciast i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej oferty bo tylko dzięki Wam będziemy mogli utrzymać utworzone miejsca pracy i zapewnić stałe zatrudnienie osobom które tego potrzebują.