Bank żywności prowadzony jest w ramach POPŻ Podprogram 2018. Oto jakie efekty udało się osiągnąć w okresie realizacji współpracy do czerwca 2019 roku.

  • Podprogram 2018 w okresie 08.2018 – 06.2019 to 120 osób potrzebujących: 67 kobiet, 53 mężczyzn.
  • Przekazaliśmy 5438 kg żywności, 360 paczek.
  • Zorganizowaliśmy działania towarzyszące – 2 przeprowadzone warsztaty – 40 osób wzięło udział w warsztatach – 40 kobiet, 0 mężczyzn.
Bank żywności