W dniach 27-28 lipca 2018 r. uczestnicy projektu „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” edycja 2018, uczestniczyli w wyjeździe integracyjno – studyjnym do Sandomierza.

Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością wzorcowych podmiotów ekonomii społecznej. Wyjazd miał na celu również pogłębienie zainteresowań uczestników z zakresu przedsiębiorczości społecznej jak również integrację społeczną oraz wypoczynek i rekreację. Spotkania z ludźmi, którzy tworzą i rozwijają na co dzień ekonomię społeczną stały się okazją do pogłębienia wrażliwości estetycznej, społecznej oraz rozwoju kulturalnego uczestników projektu.

Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli udział m.in. w interaktywnym pokazie powstawania lubelskiego cebularza w Regionalnym Muzeum Cebularza w Lublinie. Uczestnicy dowiedzieli się kilka faktów z historii Lublina, poznali legendę i przepis na cebularze niektórzy przez chwilę mogli stać się piekarzami przyczyniając się do powstania aromatycznych cebularzy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Bałtowie, która pokazała, że z działań małego Stowarzyszenia z czasem powstała rzecz ogromna. Utwierdziło to naszych uczestników w przekonaniu, że „małe są początki rzeczy wielkich” i że warto się rozwijać aby czuć się potrzebnym, ważnym, pełnowartościowym człowiekiem, który może sam sobie stworzyć stanowisko pracy.