W dniach 17-18 sierpnia 2018 r. uczestnicy projektu „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” edycja 2018, uczestniczyli w wyjeździe integracyjno – studyjnym do Krainy Roztocza i Przemyśla.

Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością wzorcowych podmiotów ekonomii społecznej. Jednym z miejsc jakie odwiedziliśmy była Spółdzielnia Socjalna ARKA w Suścu. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z etapami tworzenia oraz prowadzenia i funkcjonowania spółdzielni będącej kolejnym etapem przywracania ludzi na rynek pracy. Spółdzielnia ma za zadanie również realizację celów społecznych, podejmując działania mające na celu budowanie i podtrzymywanie u jej członków umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania.

Wyjazd miał na celu również pogłębienie zainteresowań uczestników z zakresu przedsiębiorczości społecznej jak również integrację społeczną oraz wypoczynek i rekreację. Spotkania z ludźmi, którzy tworzą i rozwijają na co dzień ekonomię społeczną uświadamiają, że tak naprawdę chcieć oznacza móc i możemy zdobywać góry.