25 czerwca 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym w Lublinie odbyła się kolejna uroczysta Gala wręczenia certyfikatów „Zakup prospołeczny”, która była niezwykle wyjątkowa i wzruszająca dla pracowników i uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mienianach.

Lubelska Kapituła Certyfikująca działająca przy ROPS w Lublinie wyróżniła w tym roku 10 podmiotów ekonomii społecznej, które mogą pochwalić się nie tylko wysokiej jakości produktami i usługami, ale i fantastycznym dorobkiem w zakresie działalności społecznej. Wśród laureatów znalazło się również Centrum Integracji Społecznej w Mienianach prowadzone przez miejscowe Stowarzyszenie „Przystań”.

Certyfikat oraz statuetkę ze Znakiem „Zakup prospołeczny” z rąk Pani Anny Jolanty Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego oraz Pani Katarzyny Fus – Dyrektor ROPS w Lublinie odebrała Pani Justyna Czernij-Jezierska – kierownik Centrum, której towarzyszyli Pracownicy i Uczestnicy Centrum, bez których obecny sukces byłby niemożliwy.

Ekonomia społeczna i podmioty działające w tej sferze odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. O ekonomii społecznej trzeba mówić, trzeba ją skutecznie promować, by móc efektywnie wspierać jej rozwój. Pomaga w tym niewątpliwie Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.

Znak „Zakup prospołeczny” może otrzymać podmiot ekonomii społecznej, który dba o jakość wytwarzanych przez siebie produktów i świadczonych usług. Kupując produkty opatrzone tym znakiem możemy przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi zaangażowanych w poprawę swojej sytuacji życiowej i zawodowej, a przyznanie znaku to potwierdzenie dbałości o najwyższą jakość produktów i usług. Znak przyznawany jest tylko na rok. Po upływie tego czasu można się ubiegać o przedłużenie certyfikacji, bądź zgłosić do niej inną gałąź działalności firmy. Także kolejny rok będzie dla nas ogromnym wyzwaniem… ALE DLA TAKICH CHWIL I LUDZI WARTO.

Zakup prospołeczny