Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany otrzymało wyróżnienie w Konkursie Nagród Trzeciego Sektora Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Nagroda została przyznana w kategorii Organizacja Pozarządowa promująca Trzeci Sektor i Województwo Lubelskie 2016 (Mały ambasador). 

Bardzo dziękuję wszystkim Członkom Stowarzyszenia i Pracownikom CIS za wspólną pracę i serce włożone  w naszą działalność, ponieważ to dzięki Waszemu zaangażowaniu otrzymaliśmy to zaszczytne wyróżnienie. Pragnę tutaj dodać i zarazem złożyć gratulacje naszym Partnerom, którzy również zostali docenieni za działalność na rzecz II sektora.

W kategorii I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2016 nagrodę otrzymała Gmina Hrubieszów.

Dziękuję Panu  Wójtowi, Przewodniczącemu  wraz z Radą Gminy i Sołtysami,  oraz Pani Kierownik i całej kadrze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za to,  że otoczyli nas od samego początku dużą troską – wspierali nasze Stowarzyszenie w trudnych momentach jego zakładania, początkach rozwoju i obecnej, prężnej działalności, do której niewątpliwie w sposób znaczny się przyczynili. Samorząd pomaga nam nie tylko w ramach rozwiązań administracyjno-prawnych, którymi dysponuje, a zatem m.in. zaprasza nas do składania ofert, użycza lokale, pomaga rekrutować uczestników Centrum Integracji Społecznej, które prowadzimy. Odbieramy to jako traktowanie szczególnie, pełne troski, szacunku i zaufania, jakimi jesteśmy obdarzani my i to, co robimy z pełnym zaangażowaniem.  To, co jednak należy podkreślić dobitnie – cały samorząd i niemal wszyscy jego przedstawiciele, nie tylko jako administracja publiczna, ale jako obywatele i uczestnicy społeczności lokalnej wspierają naszą organizację, na ile mogą  – m.in. poprzez stałe i regularne korzystanie z naszych usług, bezinteresowne wsparcie informacyjne i doradcze, udostępnianie sieci kontaktów i zaproszenia do współpracy.

W kategorii II: Przedstawiciel Biznesu wspierający działalność trzeciego sektora nagrodę nagrodę otrzymało przedsiębiorstwo STAL-BUD Skład Materiałów Budowlanych, a wyróżnienie zostało przyznane przedsiębiorstwu  Gniecki Hotel&Restaurant.

Z przedsiębiorstwem STAL-BUD Hurtownia Materiałów Budowlanych współpracujemy od kilku lat , przedsiębiorstwo chętnie współpracuje z przedstawicielami trzeciego sektora, wspierając również i naszą organizację. Nasze Centrum Integracji Społecznej prowadzi warsztat remontowo – budowlany. STAL-BUD wpiera nas zatem na kilku polach: Po pierwsze dostajemy atrakcyjne rabaty oraz empatyczne podejście do terminów realizacji faktur, po drugie fachowe, merytoryczne i iście braterskie doradztwo, po trzecie nasi uczestnicy przyjmowani są do STAL-BUDU na zawodową praktykę. Tam otrzymują niezastąpioną szkołę prawdziwego rynku pracy – praktykanci pracują w najczęściej męskim gronie, które nie szczędzi szczerości i nietuzinkowego nazywania rzeczy po imieniu. Nie ma też czasu na udawanie, że coś się robi bądź błądzenie i chowanie między paletami – każdy pracujący jest dokładnie i skrupulatnie rozliczany ze swoich obowiązków. Najbardziej sumienni, otrzymują umowę o pracę, co jest największą dla nich nagrodą.

Choć wcale nie musi troszczyć się o sprawy obywatelskie, firma STAL-BUD jest otwarta na potrzeby i problemy trzeciego sektora, dając konkretne i namacalne dowody zaangażowania w sprawy społeczne, każdego dnia dodając cegiełkę do lepszego jutra dla społeczności lokalnej.

Z przedsiębiorstwem Gniecki Hotel&Restaurant współpracujemy od kilku lat. W ramach porozumienia o współpracy właściciel restauracji Przemysław Gniecki przyjmuje na praktyki zawodowe naszych podopiecznych i nie daje im bynajmniej taryfy ulgowej – ramię
w ramię z pracownikami pracują w kuchni i obsłudze. Co szczególnie cenne, nie jest wcale łatwo zasłużyć na pochwałę szefa – trzeba pokazać zaangażowanie, motywację i odporność psychiczną, elastycznie wpasować się w istniejące warunki pracy, czasem być w kilku miejscach jednocześnie, szybko rozeznając się w potrzebie danej chwili. Praktyka ta daje jednak lekcję prawdziwej pokory, ponieważ praktykanci otrzymują szczerą ocenę własnej pracy – pozytywną bądź negatywną, z którą muszą sobie poradzić. Najlepsi mogą zostać, co jest dla nich najlepszą nagrodą, a inni dostają życiową lekcję, jak wyglądają prawdziwe realia rynku pracy.

Gniecki Hotel&Restaurant prosperuje na tyle dobrze, że nie musi posiłkować się podopiecznymi takich organizacji, jak CIS w Mienianach. Widać jednak wyraźnie, że czuje odpowiedzialność za lokalną społeczną i tutejsze ludzie zasoby – zawsze otwarty, przychylny i pomocny, aby wspierać działania trzeciego sektora, doskonale rozumiejąc jego potrzeby.

Jeszcze raz dziękuję i gratuluję całemu  Zespołowi Stowarzyszenia „Przystań” w Mienianach oraz naszym Partnerom.

Z poważaniem
Justyna Czernij – Jezierska
Prezes Stowarzyszenia „Przystań” w Mienianach