Centrum Integracji Społecznej informuje, iż od wtorku 12.09.2017 r. rozpoczęło się wydawanie żywności dla osób zakwalifikowanych do niniejszego Programu Pomocy Żywnościowej, tj. spełniających wymogi do przyznania żywności z Banku Żywności.

Artykuły spożywcze zostały pozyskane w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017.