W ramach projektu współfinansowanego przez MRPiPS pt. “Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” p.n. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 r, zorganizowano dwa wyjazdy integracyjno-studyjne.

Pierwszy wyjazd jednodniowy odbył się dnia 15.07.2017 r. Spotkaliśmy się z przedstawicielem Spółdzielni Socjalnej “Emaus” w Księżnicy Jarej oraz odwiedziliśmy Stowarzyszenie Integracyjne “Magnum Bonum” w Krasnymstawie w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym. Ponadto Uczestnicy wyjazdu zwiedzili z przewodnikiem piękne Stare Miasto w Lublinie.

Drugi wyjazd odbył się w dniach 12-13.08.2017 r. W ramach wyjazdu odbyło się spotkanie studyjne w Jacni oraz w Spółdzielni Socjalnej – Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej. Ponadto zwiedziliśmy miasto Józefów, kamieniołomy. Wieczór spędziliśmy integracyjne na basenie oraz przy muzyce i grillu. Niedziela upłynęła turystycznie, zwiedziliśmy roztoczańskie Szumy i Starówkę w Zamościu.