Uprzejmie informujemy, że w Centrum Integracji Społecznej w Mienianach trwa projekt dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zamieszczamy plakat informujący.

Projekt dla osób zagrożonych wykluczeniem