Uprzejmie informujemy, że Centrum Integracji Społecznej otrzymało zlecenie na adaptację i remont pomieszczeń przeznaczonych na mieszkanie chronione dla ofiar przemocy z terenu Gminy Hrubieszów. Działanie nosi tytuł „Wspólnie przeciw przemocy” i realizowane jest dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Remont pomieszczeń