Centrum Integracji Społecznej na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego rozpoczęło działalność  1 lipca 2013 roku. Od tego momentu osoby bezrobotne z terenu gminy Hrubieszów realizują programy reintegracji zawodowej i społecznej.

Mają zajęcia z doradcami zawodowymi, psychologiem, otrzymują wsparcie pracownika socjalnego, uczestniczą w kursach przedsiębiorczości oraz pracują w warsztatach zawodowych.

Aktualnie w CIS-ie uczestniczy 25 osób, a od samego początku objętych pomocą było ponad 30. Nasi pierwszy uczestnicy włożyli wielki wkład w funkcjonowanie Centrum,  samodzielnie wyremontowali budynek w którym obecnie mieści się warsztat gastronomiczny, szatnie i pomieszczenia biurowe. Mamy za również sobą pierwsze sukcesy, uczestnicy zdobywają cenne doświadczenie w świadczeniu zewnętrznych usług, wiele osób po ukończeniu CIS-u wraca na rynek pracy, inni rozpoczynają własną działalność gospodarczą.

Stowarzyszeni „Przystań” Mieniany przy którym działa CIS, pozyskało ze środków UE 34,956 tyś. (z czego 30% sfinansował Urząd Gminy Hrubieszów) na budowę placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi. Zostały złożone również dwa kolejne wnioski o dofinansowanie – na budowę placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Mienianach i budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ślipczu.

Od początku naszej działalności sukcesem współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi z terenu powiatu hrubieszowskiego. Dotyczy to zarówno realizacji usług na rzecz tych podmiotów i osób, jak również promocji Centrum Integracji Społecznej jako bardzo efektywnego modelu reintegracji społecznej i zawodowej.


Tekst: http://lubiehrubie.pl/powiat/udany-rok-w-centrum-integracji-spolecznej-w-mienianach
Zdjęcia: Stowarzyszenie „Przystań” w Mienianach